Välkommen

DIN ADVOKAT I KUNGSBACKA, GÖTEBORG OCH VARBERG.

Advokatfirman Sjöstrand arbetar med bred juridisk kompetens inom många olika områden.

Advokatsamfundet en kvalitetsstämpel​

Vi följer de etiska regler som Advokatsamfundet ställt upp vilket innebär att vi är hundraprocentigt lojal mot dig som klient, ger dig råd baserade på gällande rätt och iakttar fullständig diskretion och tystnadsplikt.

Vi åtar oss många olika typer av ärenden, dock bara inom områden där vi har lång erfarenhet och adekvat kompetens. Du kan känna dig trygg med oss redan vid första kontakten, eftersom vi alltid behandlar det du berättar med tystnadsplikt.

Vid vårt första möte upplyser vi dig alltid om hur ditt ärende kan finansieras. Somliga gånger finansieras ditt ärende av staten och ibland kan ditt försäkringsbolag ersätta en del av dina kostnader och vissa ärenden måste du betala själv. Vänligen besök våran huvudsida http://www.sjostrandlaw.se/

Vi tar uppdrag som
Försvarsadvokat
Målsägandebiträde
Vårdnadstvister  

Allmänna tvister
Migration
LVU
Testamente

Rättsskydd/Rättshjälp
Vi hjälper dig att finna rätt finansiering för ditt ärende. Genom att hjälpa dig att söka rättsskydd hos ditt försäkringsbolag eller rättshjälp från staten. Vissa ärenden måste du betala själv och ibland står staten för kostnaderna i sin helhet. Läs mer Arvode

Advokatsamfundet
Med medlemsskapet i Sveriges Advokatsamfund följer vi lojalitetsplikt och tystadsplikt, att ditt ärende sköts enligt gällande rätt och enbart i ditt intresse. Inga andra jurister än advokater har dessa ovillkorliga garantier.

Historia

2015 var ett dramatiskt år.  Advokatfirman Sjöstrand etablerades 2015 mitt under den värsta flyktingkrisen Europa hade sett på många år. 
Vi som många andra humanjuridiska byråer hjälpte många människor som sökte en trygghet här i landet, Europa och i övriga världen. 

Vi har främst specialiserat oss på tvistemål och brottmål. Det gör vi även idag. När vi öppnade dörrarna för mottagande av nya ärende var det i en liten lokal i Kungsbacka på Östergatan 18. Vi växte till oss rätt så snabbt och hittade en större och lämpligare lokal på Östergatan 11 där vi finns än idag. 

Den lilla byrån med stora juridiska muskler har fått tillfälle att vara del av ett prejudikat i Högsta domstolen – NJA 2018 s. 866 Högsta domstolen. Det är på denna nivån byrån sätter sina mål och kommer fortsätta att förändra och kämpa för juridiken.

Var tacksam för det du är idag, och fortsätt slåss för det du vill bli imorgon.

Kontakta oss Gärna

Vi är anträffbar på telefon och mail.