Finansiering

Arvode, ersättning, betalning, pröjs, para!

Vad kostar det att anlita en advokat ?
Att anlita en jurist, vad kostar det?
Vad kostar en advokat ?
Är det dyrt att anlita en advokat?
Vad är priset på en advokat?
Hur mycket tar en advokat i arvode?
Pris advokat?
Samma fråga egentligen men med helt olika svar.

Arvodet ska vara skäligt enligt advokatsamfundets riktlinjer. Det betyder att vi inte kan ta hur mycket betalt som helst för ett uppdrag. Vi är anslutna till ett samfund som innebär att vi tar rimlig och rättvis betalning.

 Juridisk hjälp kan man få från många företag, men vi advokater är bundna att ge dig ett schysst pris.

Skäligheten avgörs med hänsyn till följande faktorer;

  • Uppdragets art, (Vilken typ av ärende)
  • Storlek (Vilken omfattning ärendet har)
  • Tidsåtgång (Hur mycket tid ärendet tar i anspråk)
  • Svårighetsgrad (Hur komplicerad är ärendet)
  • Tidspress (Vilken tidsram) Uppnått resultat.

Advokatfirman Sjöstrand följer riktlinjerna från advokatsamfundet och vår ersättning är i enlighet med god advokatsed. Vi ser över våra priser årligen.

Till exempel står staten för kostnaderna om advokaten är förordnad som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare Vid de flesta tvister täcker rättsskyddet normalt 75-80% som ingår i din hemförsäkring. Du betalar 20-25%! I vissa fall du i en tvist inte kan använda ditt rättsskydd kan du få hjälp från staten, genom rättshjälp. Vi ordnar en betalningslösning som passar dig.

Frågor och svar

Finansiering

Vi har inga fast priser för advokattjänster, men du får alltid en tydlig förhandsinformation hur ditt ärende kan finansieras och ger dig en uppfattning om hur kostnadsutvecklingen kan bli i ditt ärende. 

För privatpersoner kostar det 1800 kr ink moms.

För företag kostar det 2000 kr ex moms .

Dessa priser gäller bara  för enstaka rådgivningstimmar.

Du kan ha rätt till rättsskydd som ingår i din hemförsäkring eller annan försäkring. Du kan om vissa förutsättningar är uppfyllda få rättshjälp. Se text ovan.

I vissa fall där ärendet är avgränsat går det att göra en kostnadsuppskattning. Advokaten har en god erfarenhet även av vad andra typer av ärenden typiskt sätt brukar kosta.